Vad kostar fönster

montörHur mycket nya fönster kostar beror på en mängd olika faktorer, såsom material, U-värde och tillverkningsmetod. Det gör att det är mycket svårt att avgöra hur mycket det kommer att kosta att byta fönstren i en bostad. Priset kan helt enkelt variera enormt. Och det säger sig själv att handtillverkade träfönster kostar mer att tillverka än masstillverkade fönster i PVC. Samtidigt ska man också tänka på att det finns en ”dold” kostnad när man köper fönster. Även om de är billiga i inköp, så kan de bli dyrare på sikt, på grund av höga kostnader för uppvärmning. Vad gäller frågan om man ska montera fönstren själv eller inte, så kan det vara värt att tänka på att kostnaden för installation är avdragsgill med ROT. ROT-avdraget täcker dock inte materialkostnader, alltså själva fönstren. Ett sätt att hålla nere kostnaderna kan vara att köpa direkt från tillverkare, utan olika återförsäljare som mellanhänder, men det är långtifrån säkert att det blir billigare på det viset.

Kostnaden för att byta fönster i en normalstor villa ligger vanligtvis mellan 30,000 och 100,000, där 30,000 får anses vara ett mycket bra pris. Egentligen finns ingen riktig övre gräns för hur dyrt det kan bli att skaffa nya fönster, och det är av yttersta vikt att man läser på ordentligt och tar in flera offerter. Priserna för exakt samma fönster kan skilja sig betydligt åt mellan olika återförsäljare; i vissa fall kan återförsäljare A ta nära nog dubbelt så mycket betalt som återförsäljare B. Samtidigt så är det så att man i mångt och mycket får vad man betalar för, och vill man ha fina lyxiga fönster tillverkade av riktiga hantverkare, så får man räkna med att priset kan skjuta i höjden.

Det som avgör hur dyra fönstren är är förutom det material som används i tillverkningen vilken sorts glas man väljer. Bra energifönster med lågt U-värde är betydligt dyrare än sådana med dåligt U-värde. Men som redan nämnts är det en falsk besparing som inte lönar sig i längden att välja billigare glas. Ytterligare en viktig faktor när det gäller priset på glasfönster är om man behöver specialtillverka fönstren. Att hitta billiga takfönster kan vara svårt, men behöver inte vara omöjligt, till exempel.