Välja fönstermaterial

För fönster finns i huvudsak tre material att välja mellan: trä, PVC och aluminium. Här kommer vi nu kortfattat att redovisa för skillnaderna mellan dem vad gäller pris, U-värde (värmeisoleringsförmåga) och hållbarhet.

Pris
Vad gäller pris så är aluminiumfönster dyrast, utan någon konkurrens (men det har fördelar som gör att många tycker det är värt det. PVC- och träfönster ligger på en ganska likartad nivå, även om träfönster också kan vara riktigt dyra, beroende på träslag, utformning, om de är specialtillverkade och så vidare.

U-värde
U-värdet är det som avgör hur pass bra ett fönster kommer att hålla ute killa och hålla värmen där den ska vara – inomhus. Här fungerar det som så att ju lägre U-värde desto bättre, och ett U-värde på 0 skulle då betyda att fönstret är totalisolerat och inte släpper ut minsta värme. Här gäller det att PVC-fönster är generellt bättre än träfönster, men det går även att få träfönster som har ett lika lågt U-värde, men det kan innebära att man får betala ett lite högre pris. För aluminiumfönster gäller att de också kan ha mycket bra U-värde.

Hållbarhet
När det gäller hållbarhet så är det ganska enkelt: aluminiumfönster må vara dyra, men de kommer att hålla länge, kräver nästan inget underhåll och står emot nästan vad som helst som vädrets makter kastar mot dem. Vad gäller PVC- och träfönster är det lite svårare. I allmänhet så är PVC-fönster mer hållbara och kräver mindre underhåll än träfönster. Men det beror mycket på vilken sorts träslag som använts. Är det starkt och bra virke i ett träfönster så kommer det att hålla länge, längre än ett PVC-fönster. Men då krävs också att man underhåller det bra; trä är det mest krävande materialet.